Sprawozdanie Finansowe MEDICO NS FIZ na dzień 30.06.2022 r - AgioFunds