Sprawozdanie finansowe MEDICO NS FIZ na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds