Sprawozdanie finansowe MEDICO NS FIZ na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds