Sprawozdanie finansowe MEDICO NS FIZ 31.12.2017 r. - AgioFunds