Sprawozdanie finansowe LINETECH FIZ AN na dzień 31.12.2018r. - AgioFunds