Sprawozdanie Finansowe LC ASSET NS FIZ za rok 2021 - AgioFunds