Sprawozdanie Finansowe LC ASSET II NS FIZ za rok 2021 - AgioFunds