Sprawozdanie finansowe Larg Growth Fund I FIZ na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds