Sprawozdanie finansowe KOMUNALNY FIZ na dzień 30.06.2017r. - AgioFunds