Sprawozdanie finansowe Komunalny FIZ 31.12.2017 r. - AgioFunds