Sprawozdanie finansowe Komunalny (dawniej: Municypalny) FIZ 31.12.2016 r. - AgioFunds