Sprawozdanie finansowe SGB FIZ AN na dzień 30.06.2022 r - AgioFunds