Sprawozdanie finansowe INVALUE MULTI-ASSET KONSERWATYWNY FIZ na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds