Sprawozdanie Finansowe InValue Multi-Asset FIZ na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds