Sprawozdanie finansowe IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds