Sprawozdanie finansowe IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds