Sprawozdanie finansowe IFM Globalnych Szans FIZ na dzień 30.06.2018 r. - AgioFunds