Sprawozdanie Finansowe HERMES CAPITAL FIZ na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds