Sprawozdanie Finansowe Hanson FIZ AN na dzień 31.12.2016 r - AgioFunds