GPV I FIZ AN Sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2021 - AgioFunds