Sprawozdanie finansowe GALANTHUS CAPITAL FIZ AN na dzień 30.06.2017 r - AgioFunds