Sprawozdanie finansowe funduszu AGIO SFIO na dzień 30.06.2013 r. - AgioFunds