Sprawozdanie Finansowe Fundusz AGIO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH FIZ AN ZA 2020 R. - AgioFunds