Sprawozdanie finansowe FORTUNATO NS FIZ na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds