Sprawozdanie finansowe FORTUNATO NS FIZ na dzień 30.06.2021 r. - AgioFunds