Sprawozdanie finansowe FORTUNATO NS FIZ na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds