Sprawozdanie Finansowe Forsythia Capital FIZ AN na dzień 30.12.2016 r. - AgioFunds