Sprawozdanie Finansowe Formica FIZ AN na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds