Sprawozdanie Finansowe FORMICA FIZ AN w likiwdacji na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds