Sprawozdanie finansowe EUCO FIZAN na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds