Sprawozdanie finansowe EUCO FIZAN na dzień 31.12.2014 r. - AgioFunds