Sprawozdanie finansowe EUCO FIZAN na dzień 30.06.2015 r. - AgioFunds