Sprawozdanie Finansowe Erebis FIZ AN z dnia 31.12.2016 r. - AgioFunds