Sprawozdanie finansowe ENRAV FIZ AN na dzień - AgioFunds