Sprawozdanie finansowe ENRAV FIZ AN na dzień 30.06.2020 r. - AgioFunds