Sprawozdanie finansowe ENRAV FIZ AN na dzień 30.06.2016r. - AgioFunds