Sprawozdanie finansowe Daleki Wschód FIZ SChiDW na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds