Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności PLUS NSFIZ na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds