Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności Plus NSFIZ na dzień 30.06.2014 r. - AgioFunds