Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ na dzień 31.12.2019 r. - AgioFunds