Sprawozdanie finansowe Agio Wierzytelności Plus NS FIZ na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds