Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds