Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności PLUS 2 NSFIZ na dzień 31.12.2015 r. - AgioFunds