Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności PLUS 2 NSFIZ na dzień 30.06.2016 r. - AgioFunds