Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ w likwidacji na dzień 31.12.2020 r. - AgioFunds