Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ na dzień 31.12.2018 r. - AgioFunds