Sprawozdanie finansowe Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ na dzień 31.12.2017 r. - AgioFunds