Sprawozdanie Finansowe AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ na dzień 31.12.2016 r. - AgioFunds