Sprawozdanie finansowe AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS 2 NS FIZ na dzień 30.06.2017 r. - AgioFunds