Sprawozdanie finansowe AGIO Wierzytelności NSFIZ na dzień 31.12.2014 r. - AgioFunds